Bijlagen

Begrotingswijzigingen

Begrotingswijzigingen

Bedragen x  € 1 mln

Besl.niveau

Besl.datum

Besl.nr

Baten

Lasten

Saldo

Stadsbegroting 2021-2024

832,3

832,3

0,0 V

Wzg

68,3

71,3

 3,0 N

BW-01739 Subsidieverlening dagbesteding en ondersteuning ouderen 2021

College

27 okt '20

3.15

0,0

0,0

0,0 V

BW-01740 Eurogames 2020

Raad

16 dec '20

117/2020

0,1

0,1

0,0 V

BW-01741 SW2020 Afwijkingen

Raad

16 dec '20

118/2020

3,6

3,6

0,0 V

BW-01742 SW2020 Budget-Neutraal

Raad

16 dec '20

118/2020

8,4

8,4

0,0 V

BW-01749 Nieuwe wet inburgering

Raad

25 nov '20

111/2020

0,6

0,6

0,0 V

BW-01751 Projecten geweld hoort nergens thuis

Raad

16 dec '20

130/2020

0,2

0,2

 0,0 N

BW-01752 Convenant nazorg jeugdgedetineerden

College

15 dec '20

4.18

0,0

0,0

0,0 V

BW-01753 1e voortgangsmonitor 2021 Afwijkingen

Raad

23 jun '21

68/2021

9,0

6,1

2,9 V

BW-01754 1e voortgangsmonitor 2021 Verzamelvoorstel

Raad

23 jun '21

68/2021

10,6

10,6

 0,0 N

BW-01757 Uitbreiding Stips

College

15 dec '20

4.32

0,0

0,0

0,0 V

BW-01758 Reg. Samenw.WMO en Jeugd 2021

College

15 dec '20

4.20

0,0

-0,0

0,0 V

BW-01759 Beleidsregels wet Bibob 2021

College

8 dec '20

4.2

0,0

0,0

0,0 V

BW-01760 Subs. Aanvragen ketenaanpak prostitutie 2021

Raad

27 jan '21

139/2020

0,0

0,0

0,0 V

BW-01761 VGP

Raad

3 mrt '21

06/2021

-0,0

-0,0

0,0 V

BW-01762 Subs. Soc.Ondernemingen BUUR, Broederij en Wijkfabriek 2021

College

26 jan '21

4.7

0,0

0,0

0,0 V

BW-01768 Inzet inburgering en integratie 2021

College

23 feb '21

4.17

0,0

0,0

0,0 V

BW-01777 subsidie provincie Gelderland

Raad

28 apr '21

26/2021

0,6

0,6

 0,0 N

BW-01780 Actieplan Corona Cultuur Nijmegen

Raad

28 apr '21

22/2021

0,0

0,0

0,0 V

BW-01785 Jeugdpakket Welzijn 2021

Raad

9 jun '21

44/2021

0,0

0,0

0,0 V

BW-01786 Inzet crisisdienstverlening Rijk van Nijmegen

Raad

9 jun '21

46/2021

0,2

0,2

0,0 V

BW-01788 Publieksvoorlichter BK10

College

18 mei '21

3.30

0,0

0,0

0,0 V

BW-01790 Subsidieverlening hobbycentra 2021

College

8 jun '21

4.15

0,0

0,0

0,0 V

BW-01792 2e voortgangsmonitor Meldingen

Raad

22 dec '21

122/2021

20,5

26,3

 5,9 N

BW-01793 2e voortgangsmonitor Verzamelvoorstel

Raad

22 dec '21

122/2021

14,5

14,5

0,0 V

BW-01801 Nationaal programma onderwijs

Raad

24 nov '21

107/2021

0,3

0,3

0,0 V

Eindtotaal

900,7

903,7

 3,0 N

 

Deze pagina is gebouwd op 04/20/2022 11:37:53 met de export van 04/20/2022 11:12:13