Bijlagen

Leningen limiet kasgeld

Leningen limiet kasgeld

De kasgeldlimiet is de maximale omvang van de toegestane kortlopende financiering.
Onderstaand overzicht geeft de ontwikkeling van de liquiditeitspositie
weer in realisatie tot de kasgeldlimiet per kwartaal in 2021.

Gegevens liquiditeitspositie over het jaar 2021 ( modelstaat A )
Provincie Gelderland, Gemeente Nijmegen

Berekening liquiditeitspositie:

bedragen x  € 1.000,-

1.

Vlottende (korte) schuld

jan

64.000

apr

37.000

jul

17.000

okt

33.000

feb

63.000

mei

35.000

aug

22.000

nov

22.000

mrt

68.000

juni

32.000

sep

31.000

dec

80.000

2.

Vlottende middelen

jan

40.000

apr

13.000

jul

40.000

okt

10.000

feb

20.000

mei

2.000

aug

19.000

nov

24.000

mrt

33.000

juni

-8.000

sep

9.000

dec

56.000

3.

Netto vlottende schuld (+)/Overschot vlottende middelen (-) (1-2)

jan

24.000

apr

24.000

jul

-23.000

okt

23.000

feb

43.000

mei

33.000

aug

3.000

nov

-2.000

mrt

33.000

juni

-8.000

sep

9.000

dec

56.000

4.

Gemiddelde netto vlottende schuld (+)/Gemiddelde overschot vlottende middelen (-)

33.333

16.333

-3.667

25.667

5.

Kasgeldlimiet

70.720

70.720

70.720

70.720

6.a

Ruimte  onder kasgeldlimiet (5-4)

37.387

54.387

74.387

45.063

6.b

Overschrijding van de kasgeldlimiet( 4-5)

Deze pagina is gebouwd op 04/20/2022 11:37:53 met de export van 04/20/2022 11:12:13