Jaarrekening

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

bedragen x €1000

Begroot 2021

Begroot na wijziging 2021

Realisatie 2021

Bespaarde rente

793

793

1.214

Dividenden

523

861

4.812

Financieringsfunctie

1.460

1.458

1.440

Gemeentefonds

405.591

437.056

444.403

Hondenbelasting

1.188

1.188

1.217

OZB

89.093

89.093

90.802

Precario

529

529

129

Toeristenbelasting

784

784

367

Totaal

499.960

531.761

544.383

Deze pagina is gebouwd op 04/20/2022 11:37:53 met de export van 04/20/2022 11:12:13