Programma's

Financiën

Financiën

Wat zijn onze ambities en doelen

Ambitie

Wij willen een financieel gezonde gemeente zijn nu en in de toekomst.

*

We stellen een reële meerjarige raming op van de inkomsten uit het gemeentefonds voor onze beleidsambities. We stabiliseren en optimaliseren de inkomsten uit het gemeentefonds.

*

We genereren aanvullende inkomsten ter dekking van lasten van (lokaal) beleid, waarbij zorg wordt gedragen voor een goede verhouding tussen de baten en lasten voor zowel burgers en bedrijven.

*

We beheersen fiscale risico's.

*

We hebben voortdurend genoeg liquide middelen om activiteiten van de gemeente te kunnen realiseren.

*

We vangen algemene risico’s en specifieke majeure risico’s op die verstorend werken op het begrotingsevenwicht.

*

We verwerken begrotingscorrecties die nog niet zijn toe te rekenen aan programma’s.

*

We beheren onroerend goed dat nog niet in exploitatie is of aan een beleidsveld toe te delen is.

Lasten

x 1 miljoen
Begroot € 47
Gerealiseerd € 49
Afwijking € -2
Deze pagina is gebouwd op 04/20/2022 11:37:53 met de export van 04/20/2022 11:12:13