Bijlagen

Coronaeffecten

Coronaeffecten

bedragen x € 1.000

Kosten/Inkomstenderving

Compensatie

Gem aandeel

Omschrijving

Programma

2020

2021 (1e VM)

Update SR21

2020-2021

2020-2021 (1e VM)

Update SR21

2020-2021

Inkomstenderving leges – publiekszaken

Best. en org.

                             -27

                             -78

                   -60

                   -87

                                                -   

                     -   

                  -87

Verkiezingen  (2020 overheveling naar 2021)

Best. en org.

                          -265

                          -212

                 -212

                -477

                                        477

                  477

                     -   

Derving legesinkomsten veiligheid

Veiligheid

                          -187

                          -140

                 -167

                -354

                                               -   

                     -   

                -354

Toezicht en handhaving

Veiligheid

                                 -   

                     -   

                                        507

                  507

                 507

Afname toeristenbelasting

Eco. en toerisme

                          -171

                          -500

                 -417

                -588

                                        151

                  151

                -437

Niet doorgaan van de (zomer)kermis

Eco. en toerisme

                          -204

                                 -   

                -204

                                               -   

                     -   

                -204

Vierdaagse en Vierdaagsefeesten

Eco. en toerisme

                            128

                            130

                  129

                  257

                                                -   

                     -   

                 257

Steun meest beeldbepalende evenementen

Eco. en toerisme

                          -100

                          -100

                 -100

                -200

                                         100

                  100

                -100

Stimuleren tijdelijke alternatieven/evenementen

Eco. en toerisme

                             -50

                                 -   

                   -50

                -100

                                            50

                    50

                  -50

Steunfonds anderhalve meter samenleving

Eco. en toerisme

                          -200

                                 -   

                     -   

                -200

                                         250

                  250

                    50

Toerisme: promotie en marketing campagne

Eco. en toerisme

                          -142

                                 -   

                     -   

                -142

                                         100

                  100

                  -42

Geen marktgelden  2020

Eco. en toerisme

                          -200

                             -30

                   -84

                -284

                                                -   

                     -   

                -284

Kwijtschelden precario (terrassen) 2020

Financiën

                          -513

                          -400

                 -400

                -913

                                                -   

                     -   

                -913

Compensatie precario, markt en evenementen

Financiën

                                 -   

                     -   

                     -   

340

    340

                 340

Meerkn voortkomend uit coronamaatregelen

WWZ

                     -1.778

                     -1.440

                 -549

             -2.327

                                    2.590

               2.968

                 641

Inhaalzorg Jeugdwet

WWZ

                          -395

                                 -   

                     -   

                -395

                                         391

                  391

                     -4

Extra inzet dagbest.ouderen /Inhaalzorg WM--O

WWZ

                          -125

                -125

                -125

Extra inzet dagbest.ouderen /Inhaalzorg WM--O

WWZ

                          -645

                 -575

                -575

                                         471

                  399

                -176

Niet innen eigen bijdragen WMO

WWZ

                          -252

                                 -   

                     -   

                -252

                                         252

                  252

                     -   

Derving huurink. wijkacc - losse verhuur

WWZ

                          -250

                             -90

                   -90

                -340

                                         205

                  205

                -135

Ink.derving exploitatie horeca wijkaccom.

WWZ

                          -350

                          -270

                 -270

                -620

                                               -   

                     -   

                -620

Continuïteit van zorg (COVID 19)

WWZ

                                 -   

                     -   

                                         218

                  218

                 218

Compensatie quarantaine kosten

WWZ

                                 -   

                     -   

                                            48

                    48

                    48

Continuïteit van zorg beschermd wonen

WWZ

                                 -   

                     -   

                                         188

                  188

                 188

Noodopv.kinderen van ouders cruciaal beroep

Onderwijs

                             -39

                                 -   

                     -   

                   -39

                                         186

                  186

                 147

Vrijwilligersorganisaties Jeugd

WWZ

                             -67

                             -33

                   -33

                -100

                                            64

                    64

                  -36

Tijdelijk uitbreiden Toegang Jeugdhulp

WWZ

                          -200

                 -200

                -200

                                           -   

                     -   

                -200

Tijdelijke uitbreiding POH Jeugd

WWZ

                             -41

                   -41

                   -41

                                               -   

                     -   

                  -41

Persp. jeugd en jongeren 2020 (jongerenpakket)

WWZ

                          -248

                 -248

                -248

                                         248

                  248

                     -   

Persp.jeugd en jongeren 2021 (jongerenpakket)

WWZ

                          -232

                 -232

                -232

                                         232

                  232

                     -   

Jongerenwerk (jongerenpakket)

WWZ

                          -163

                 -163

                -163

                                        163

163

                     -   

Mentale ondersteuning 2021 (jongerenpakket)

WWZ

                          -138

                 -138

                -138

138                                               

138

                     -   

Activiteiten en ontmoetingen (jongerenpakket)

WWZ

                             -96

                   -96

                   -96

96                                                 

                    96

                     -   

Bestrijden eenzaamheid ouderen 2021

WWZ

 -

                     -   

                     -   

301                                              

                  301

                 301

Extra begeleiding kwetsbare groepen

WWZ

                          -394

                 -394

                -394

394

394                  

                     -   

Mutaties maatschappelijke opvang 2021

WWZ

                                 -   

                     -   

                     -   

403

403

                 403

Winteropvang (Jan Massinkhal)

WWZ

                 -906

                -906

                -906

Winteropvang (De Hulsen)

WWZ

                 -441

                -441

                -441

24 uursopvang

WWZ

              -1.554

             -1.554

            -1.554

DU Maatschappelijke opvang

WWZ

                     -   

                                    2.176

2.176

              2.176

DU Vrouwenopvang

WWZ

                     -   

                                              8

                      8

                      8

IU Beschermd wonen

WWZ

                     -   

                                        267

                  267

                 267

Mutaties voorschoolse voorziening peuters

Onderwijs

                             -53

                   -53

                   -53

                                            53

                    53

                     -   

Bijstand zelfstandigen

Werk en Ink.

                  -19.956

                     -8.456

              -9.532

          -29.488

                                  30.669

             29.035

                -453

Woonkostentoeslag

Werk en Ink.

                          -139

                          -193

                 -185

                -324

                                               -   

                     -   

                -324

Inkomstenderving participatiebedrijf

Werk en Ink.

                                 -   

                     -   

                     -   

                                   1.697

               2.243

              2.243

Gem.schuldenbeleid en bijzondere bijstand

Werk en Ink.

                                 -   

                     -   

                     -   

                                        950

                  950

                 950

Aanvullend pakket re-integratiekosten

Werk en Ink.

                     -2.669

              -2.699

             -2.699

                                   2.699

               2.699

                     -   

Impuls re-integratie 2021

Werk en Ink.

                          -100

              -1.005

             -1.005

                                   1.005

               1.005

                     -   

Crisisdienstverlening

Werk en Ink.

                     -1.407

              -1.407

             -1.407

                                    1.407

               1.407

                     -   

Tijd.Ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Werk en Ink.

                -   

                                  4.000

               4.083

              4.083

Tijd.Ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Werk en Ink.

                     -2.900

              -2.372

             -2.372

            -2.372

Verlenging TONK gemeentelijk

Werk en Ink.

                 -433

                -433

                -433

Garantstelling laptops scholen

Onderwijs

                                -6

                                 -   

                     -   

                     -6

                                                -   

                     -6

Voorschoolse voorziening peuters

Onderwijs

                             -28

                                 -   

                     -   

                   -28

86                                                 

                  -28

Nationaal onderwijsprogramma

Onderwijs

 pm

                     -   

                                               -   

                     -   

Parkeerinkomsten

Bereikbaarheid

                     -4.000

                     -4.500

              -3.200

             -7.200

                                   3.815

               3.815

            -3.385

Bereikbaarheidsmaatregelen (inr.teststraten)

Bereikbaarheid

                          -200

                                 -   

                -200

                                               -   

                -200

Derving havengeld door annulering cruisevaart

Openbare ruimte

                             -92

                             -74

                 -104

                -196

                                               -   

                -196

Milieustraten

Openbare ruimte

                          -207

                                 -   

                -207

                                               -   

                -207

Huis aan huis inzameling

Openbare ruimte

                          -115

                                 -   

                -115

                                                -   

                -115

Textiel

Openbare ruimte

                             -84

                                 -   

                   -84

                                                -   

                  -84

Exploitatie speeltuin Brakkefort en Leemkuil

Openbare ruimte

                          -293

                          -155

                 -140

                -433

                                                -   

                -433

Afvalverwerking

Openbare ruimte

                                 -   

                     -   

                     -   

                                       291

                     -   

Lokale culturele voorzieningen

Cult. en cult. Erfg.

                     -3.355

 pm

             -3.355

                                    6.102

            -3.355

Huurink. binnen- en buitensportaccommodaties

Sport

                          -985

                          -980

              -1.185

             -2.170

                                        742

                  855

            -1.315

Exploitatie horeca Triavium

Sport

                          -710

                          -500

                 -910

             -1.620

                                   1.042

                  995

                -625

Evenementen en activiteitensubsidies

Sport

                          -200

                                 -   

                     -8

                -208

                                               -   

                    57

                -151

Zwembaden subsidie

Sport

                                 -   

              -1.345

             -1.345

                                               -   

               1.345

                     -   

Exploitatie sportverenigingen

Sport

                             -30

                                 -   

                     -   

                   -30

                                               -   

                     -   

                  -30

Geen dwang en inv.kosten in rekening brengen

Financiën

                          -261

                                 -   

                     -   

                -261

                                               -   

                     -   

                -261

Gemeentelijke organisatie

Bestuur en org.

                          -390

                                 -   

                     -   

                -390

                                               -   

                     -   

                -390

Schrappen oploop in opschalingskorting gemeentefonds

Financiën

                                 -   

                     -   

                     -   

                                    2.530

                     -   

Effect Corona 2020-2021

            -36.238

            -27.307

            -31.869

          -68.107

                          68.102

             59.862

            -8.245

nadeel

                     -   

Effect Corona 2020 (resultaat Stadsrekening 2020)

Diverse

            -35.838

          -35.838

                          39.145

             39.145

              3.307

voordeel

Effect Corona 2021 (resultaat Stadsrekening 2021)

                 -400

            -27.307

            -31.869

          -32.269

                          28.957

             20.717

          -11.552

nadeel

Toelichting:
Afname toeristenbelasting                  € -417.000
Als gevolg van de maatregelen zijn er in 2021 minder toeristen naar Nijmegen gekomen. We zien daardoor een afname van de toeristenbelasting met € 417.000.

Vierdaagse en Vierdaagsefeesten                  € 129.000
De Vierdaagsefeesten en de Vierdaagse zijn ook in 2021 niet doorgegaan. Hierdoor zijn budgetten onbenut gebleven. De financiële pijn zit met name bij de horecapartijen
in de stad, de onderaannemers van de organisatoren en bij de 4daage stichtingen.

Steun meest beeldbepalende evenementen                                                  € -100.000
We hebben de mogelijkheden voor de financiële ondersteuning van de meest vitale/beeldbepalende evenementen van Nijmegen gebruikt om de continuïteit te waarborgen.   
Aspecten als economisch belang, netwerkwaarde, de bijdrage aan de sociale verbinding en marketingwaarde zijn daarin meegenomen. We hebben hieraan € 100.000 besteed.

Geen marktgelden                     € -84.000
De ondernemers hebben een abonnement voor het betalen van de marktgelden. Dat betekent dat het marktgeld ieder kwartaal in rekening wordt gebracht.
Binnen de veiligheidsregio is afgesproken dat een marktondernemer alleen hoeft te betalen als hij/zij ook aanwezig is. We hebben hieraan uitvoering gegeven.

Parkeerinkomsten                                                                     € - 3.200.000
Door de coronacrisis zijn er veel minder bezoekers in de binnenstad die gebruik maken van parkeren op straat of in de parkeergarages. We lopen daardoor inkomsten mis.
Een deel hiervan verwachten we weer in te lopen op het moment dat de coronacrisis voorbij is.

Derving havengeld door annulering cruisevaart                                            € - 104.000
Door corona zijn er minder ligplaatsen voor cruisevaart afgegeven. Dit betekent een inkomstenderving van havengelden.

Exploitatie speeltuin Brakkefort en Leemkuil                  € -140.000
De speeltuinen zijn een groot deel van het jaar gesloten geweest; we hebben daardoor financieel nadeel van € 140.000 gehad.

Huurinkomsten binnen- en buitensportaccommodaties (incl. restitutie niet sportverenigingen)                                                 € -1.185.000
De binnen- en buitensportaccommodaties zijn in 2021 grotendeels gesloten geweest. We hebben dan ook niet volledig de huur kunnen innen.

Exploitatie horeca Triavium (inkomstenderving en onvermijdelijke kosten)                  € -910.000
Het Triavium is in 2021 grotendeels gesloten geweest. We hebben daardoor inkomsten gemist.

Perspectief jeugd en jongeren (jongerenpakket )                                    
We hebben in 2021 een bedrag ontvangen van € 248.000 en € 232.000.
Hiermee verbinden we Nijmeegse jongeren, blijven in gesprek, stimuleren jongerenparticipatie, organiseren extra activiteiten en geven extra aandacht en
ondersteuning waar nodig. De signalen en behoeften van jongeren en jongerenorganisaties zijn vertaald naar acties en activiteiten.

Jongerenwerk (jongerenpakket)                                          
We hebben in 2021 een bedrag ontvangen van € 163.000.

Mentale ondersteuning 2021 (jongerenpakket)                                          
We hebben in 2021 een bedrag ontvangen van € 138.000.

Activiteiten en ontmoetingen (jongerenpakket)                                       
We hebben in 2021 een bedrag ontvangen van € 96.000.

Uitgaven Winteropvang Jan Massinkhal 2021                                          €-  906.000
Vanwege de RIVM richtlijnen extra en andersoortige opvangplaatsen ingericht voor de dak- en thuislozen. Een voorbeeld hiervan is de uitbreiding van
de Winteropvang bij de Jan Massinkhal (2020-2021).

Winteropvang 2021 De Hulsen (subsidie aan Iriszorg)                                    € - 441.000
Vanwege de RIVM richtlijnen extra en andersoortige opvangplaatsen ingericht voor de dak- en thuislozen. Een voorbeeld hiervan is de transformatie van
nachtopvang naar 24 uurs opvang bij De Hulsen en Schependomlaan en de uitbreiding van de Winteropvang bij De Hulsen (2021-2022).

Deze pagina is gebouwd op 04/20/2022 11:37:53 met de export van 04/20/2022 11:12:13