Programma's

Bestuur en organisatie

Bestuur en organisatie

Wat zijn onze ambities en doelen

Ambitie

We zijn een transparant en slagvaardig stadsbestuur dat in samenspraak met de stad en haar omgeving aan de afgesproken doelstellingen werkt.

*

De raad treedt op als vertegenwoordiging van de Nijmegenaar. De raad stelt beleid vast. De raad controleert op de uitvoering van beleid.

*

Het college stuurt als dagelijks bestuur van de stad integraal op de belangrijke opgaven.

Ambitie

We zetten de Nijmegenaar centraal in onze dienstverlening.

*

We zorgen dat de Nijmegenaar gebruik kan maken van zijn of haar democratische rechten.

*

We verbeteren onze dienstverlening continu.

Ambitie

We hebben een betrouwbare en omgevingsbewuste uitvoeringsorganisatie.

*

We zijn een goede werkgever.

*

We zijn een moderne en betrouwbare overheidsorganisatie.

Lasten

x 1 miljoen
Begroot € 68
Gerealiseerd € 68
Afwijking € 0
Deze pagina is gebouwd op 04/20/2022 11:37:53 met de export van 04/20/2022 11:12:13