Paragrafen

Lokale heffingen

Woonlasten in vergelijking

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) heeft een rapportage Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten (KBGG) 2021 opgesteld. Hierbij zijn de 40 grootste gemeenten (≥ 90.000 inwoners) met elkaar vergeleken op het gebied van woonlasten en de OZB voor niet-woningen.

Woonlasten

Bij de vergelijking tussen deelnemers kijkt het rapport naar de gemeentelijke woonlasten (OZB, Afvalstoffenheffing en Rioolheffing). Hierbij wordt elk jaar onderscheid gemaakt tussen de eigenaar en de huurder van een woning.
Belangrijke uitkomsten voor Nijmegen zijn dat de gemeente op de 16e plaats (2020: 25e) van de 40 deelnemers staat qua woonlasten (van laag naar hoog) bij de eigenaren van een woning.

Ons OZB tarief is voor woningen het hoogste (2021: € 580; 2020: € 569), maar daar staat tegenover dat Nijmegen als het gaat om de afvalstoffenheffing veruit het goedkoopste is (2021: € 38; € 2020: € 43).

Als we naar de rioolheffing kijken dan kost deze in Nijmegen zowel voor een eenpersoonshuishouden als een meerpersoonshuishouden in 2021 € 168 (2020: € 172). Gemiddeld over de 40 deelnemers genomen, is de rioolheffing voor een eenpersoonshuishouden in 2021 € 170 (2020: € 167) en een meerpersoonshuishouden € 176 (2020: € 172). Nijmegen zit daarmee in 2021 iets onder het gemiddelde.

Voor de huurders is Nijmegen veruit het goedkoopst. Dit komt doordat de huurder alleen voor de afvalzakken (afvalstoffenheffing) betaalt (2021: € 38; 2020: € 43).

Belangrijkste conclusies onderzoek COELO 2021 ten aanzien van landelijke woonlasten:

  1. De gemiddelde landelijke woonlasten zijn met 6,2% gestegen naar € 774.
  2. Tilburg heeft met € 596 de laagste woonlasten.
  3. Westland heeft met € 961 de hoogste woonlasten.
  4. Nijmegen staat op de 16 e plaats van boven met € 786 (2020: € 784) aan woonlasten. Met onze woonlasten bevinden we ons in de middenmoot van de 40 grootste gemeenten.
  5. Als we kijken naar vergelijkbare kennissteden zijn alleen Tilburg (2021: € 596), Eindhoven (2021: € 753) en Arnhem (2021: € 702) goedkoper. Kennissteden als Enschede (2021: € 852), Leiden (2021: € 948) en Groningen (2021: € 907) zijn duurder.

OVERZICHT GEMIDDELDE WOONLASTEN GROTE GEMEENTEN 2015-2021

Jaar

Nijmegen

Rangorde Nijmegen COELO

Duurste gemeente

Goedkoopste gemeente

2015

€ 722

18

Zaanstad

€ 820

‘s-Gravenhage

€ 547

2016

€ 733

14

Delft

€ 832

‘s-Gravenhage

€ 549

2017

€ 740

16

Delft

€ 845

‘s-Gravenhage

€ 549

2018

€ 728

19

Delft

€ 842

‘s-Gravenhage

€ 546

2019

€ 722

15

Enschede

€ 854

’s-Gravenhage

€ 563

2020

€ 784

25

Leiden

€ 878

’s-Gravenhage

€ 597

2021

€ 786

16

Westland

€ 961

Tilburg

€ 596

OZB

OZB Woningen
Ons OZB tarief 2021 voor woningen van 0,2111% (2020: 0,2247%) is het hoogst van de 40 gemeenten. Amsterdam heeft het laagste tarief 2021 van 0,0428% (2020: 0,0356%).

OZB Niet woningen
Voor niet woningen geldt dat we voor eigenaren in 2021 op de 1e plaats (2020: 1e plaats) en voor gebruikers op de laatste 40e plaats (2020: 40e plaats) van boven staan.

OZB niet woningen eigenaren
Nijmegen heeft het hoogste tarief 2021 van 0,9431% (2020: 0,9401%). Amsterdam heeft het laagste tarief 2021 van 0,1796% (2020: 0,1398%).

OZB niet woningen gebruikers
Sittard-Geleen heeft het hoogste tarief 2021 van 0,5226% (2020: 0,4543%). In Nijmegen betalen gebruikers van niet woningen sinds 2018 geen OZB aan de gemeente (OZB deel gebruikers niet woningen is afgeschaft en verschoven naar OZB deel eigenaars niet woningen). Dit is van de 40 gemeenten alleen in Nijmegen het geval.

Gecombineerd is het OZB tarief 2021 voor niet woningen (tarief eigenaar en gebruiker bij elkaar opgeteld) in Nijmegen 0,9431% (2020: 0,9401%) en komt hiermee op de 4e plaats (2020: 2e plaats) van het hoogste gecombineerde tarief van de 40 gemeenten. Sittard-Geleen heeft gecombineerd het hoogste tarief 2021 van 1,1909% (2020: 1,0479%).

Conclusie totale woonlasten

Nijmegen ligt qua woonlasten in 2021 met een bedrag van € 786 (2020: € 784) boven het landelijk gemiddelde van € 774 (2020: € 734), maar is met een plaats 16 een gemiddelde gemeente als je kijkt naar de 40 grootste gemeenten die door COELO zijn onderzocht. Vergelijkbare kennissteden zijn in 2020 over het algemeen iets duurder dan Nijmegen

Deze pagina is gebouwd op 04/20/2022 11:37:53 met de export van 04/20/2022 11:12:13