Programma's

Sport

Sport

Wat zijn onze ambities en doelen

Ambitie

We maken een leven lang sporten en bewegen mogelijk voor alle inwoners met goede, toegankelijke sportaccommodaties en een beweegvriendelijke openbare ruimte

*

We zorgen voor deugdelijke en goed bereikbare voorzieningen in alle delen van de stad.

*

We zetten onze sportaccommodaties effectiever, efficiënter en breder in, maximaliseren gebruik en wel zodanig dat we bijdragen aan de behoeften en uitdagingen in wijk en stad.

Ambitie

We stimuleren en motiveren blijvend te bewegen en te sporten

*

We willen dat inwoners lichamelijk actief zijn, waarmee we bijdragen aan een gezonde leefstijl.

*

We stimuleren onze specifieke doelgroepen jeugd, senioren, kwetsbaren en deelnemers die aangepast sporten blijvend meer te bewegen, hun talenten te ontdekken en te benutten.

*

We creëren een fijne, inspirerende sportomgeving voor alle Nijmegenaren.

*

We versterken de vitaliteit van onze sportaanbieders.

Lasten

x 1 miljoen
Begroot € 20
Gerealiseerd € 20
Afwijking € 0
Deze pagina is gebouwd op 04/20/2022 11:37:53 met de export van 04/20/2022 11:12:13