Stadsrekening 2021

Baten Gerealiseerd€ -928.820

Een afwijking van € -28.183 ten opzichte van de begroting

Lasten Gerealiseerd€ 888.320

Een afwijking van € -15.291 ten opzichte van de begroting

Bedragen x € 1.000

Gerealiseerd

Afwijking

Deze pagina is gebouwd op 04/20/2022 11:37:53 met de export van 04/20/2022 11:12:13