Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x € 1 mln                V = Voordeel / N = Nadeel

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Rekening 2021

Verschil

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Saldo van lasten en baten

Bestuur en organisatie

66,4

-8,9

57,5

 N

68,2

-9,2

59,0

 N

68,4

-11,1

57,3

 N

0,1

-1,9

-1,8

 V

Veiligheid

19,5

-0,5

19,0

 N

21,1

-0,8

20,3

 N

21,1

-0,7

20,4

 N

0,0

0,1

0,1

 N

Economie en toerisme

6,6

-1,6

5,0

 N

6,8

-1,8

5,0

 N

6,6

-1,1

5,5

 N

-0,2

0,6

0,4

 N

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

226,4

-9,7

216,7

 N

240,1

-15,1

225,0

 N

229,0

-14,9

214,1

 N

-11,0

0,2

-10,8

 V

Werk en Inkomen

182,8

-105,8

77,0

 N

193,8

-114,2

79,6

 N

192,7

-126,8

65,9

 N

-1,1

-12,7

-13,8

 V

Onderwijs

33,6

-6,9

26,7

 N

35,9

-9,4

26,5

 N

33,9

-10,0

23,9

 N

-2,0

-0,6

-2,6

 V

Bereikbaarheid

48,6

-21,8

26,8

 N

50,3

-25,8

24,5

 N

51,5

-21,6

29,9

 N

1,2

4,2

5,4

 N

Wonen en stedelijke ontwikkeling

130,3

-121,7

8,6

 N

142,9

-125,4

17,5

 N

137,1

-128,5

8,6

 N

-5,9

-3,1

-9,0

 V

Openbare ruimte

41,7

-23,0

18,7

 N

46,2

-23,7

22,5

 N

47,6

-25,1

22,5

 N

1,4

-1,4

0,0

-

Cultuur en Cultureel Erfgoed

33,0

-4,3

28,7

 N

31,3

-4,5

26,8

 N

31,6

-5,5

26,1

 N

0,3

-1,0

-0,7

 V

Sport

18,0

-5,6

12,4

 N

19,8

-7,1

12,7

 N

19,5

-7,2

12,3

 N

-0,3

-0,1

-0,4

 V

Financiën

9,2

-508,3

-499,1

 V

16,4

-540,8

-524,4

 V

18,1

-554,7

-536,6

 V

1,7

-13,9

-12,2

 V

Saldo van lasten en baten

816,2

-818,1

-1,9

 V

872,9

-877,9

-5,0

 V

857,1

-907,4

-50,3

 V

-15,8

-29,5

-45,3

 V

Saldo van reserves

Financiën

16,1

-14,2

1,9

 N

30,7

-22,8

7,9

 N

31,2

-21,4

9,8

 N

0,5

1,4

1,9

 N

Toevoegingen en ontrekkingen aan reserves

16,1

-14,2

1,9

 N

30,7

-22,8

7,9

 N

31,2

-21,4

9,8

 N

0,5

1,4

1,9

 N

Totaal

832,3

-832,3

0,0

-

903,6

-900,6

3,0

 N

888,3

-928,8

-40,5

 V

-15,3

-28,2

-43,5

 V

Deze pagina is gebouwd op 04/20/2022 11:37:53 met de export van 04/20/2022 11:12:13